dimarts, 25 de setembre del 2007

RAO DE LA REGIDORA

Bon dia a tots i a totes,

Avui és el meu primer espai de la raó de la regidora després de l’estiu. Comença un nou curs i com passa quan comenta un nou any, tot son bones intencions.

Un dels problemes greus d’avui en dia, és l’accés a la vivenda. Els que tenim fills que volen independitzar-se, veiem com les seves possibilitats són inexistents. La gran majoria d’aquestes, evidentment, passa pel lloguer. Les seves opcions són poques, entre elles, marxar de Molins de Rei a altres pobles com Pallejà, Papiol, o altres pobles del costat, on els preus són una mica més econòmics.

Un bon govern municipal, ha d’assumir el problema i treballar eficaçment per donar una sortida a aquests joves que tenen tot el dret a construir el seu propi projecte vital. El govern actual d’Iniciativa, ERC i CiU, no està tenint la capacitat de donar resposta a aquesta demanda.

L’any 2005, el ple municipal va aprovar la cessió d’uns terrenys al carrer Ramon Llull per fer pisos de lloguer per joves. Han passat dos anys i encara no ha començat l’obra. Igual que està passant amb els pisos dotacionals per la gent gran que, desprès 3 anys i mig, encara no s’ha aixecat la primera planta. Quan estiguin acabats, s’ompliran la boca amb l’èxit aconseguit, tot obviant que amb una mica de sort, hauran trigat quatre anys. Tot un èxit!!!!

Pel que fa a la borsa jove d’habitatge, res de res. Aquesta experiència, iniciada per l’Ajuntament de Viladecans ja fa molts anys, només funciona amb la implicació total dels governs locals, a nivell econòmic i a nivell de treball i dedicació. De moment, pel que fa a Molins de Rei, no està donant els resultats desitjats. Els responsables polítics diuen que no hi ha pisos de lloguer i que els pocs que hi ha no volen llogar-los a la gent jove.

Cal recordar als responsables polítics que mai com fins ara s’han obert línies d’ajut per aquest tipus de lloguer, bonificacions fiscals per als propietaris, assegurances per desperfectes o impagament, ara els ajuts econòmics pels joves. Potser el problema no és que no hi ha pisos de lloguer o que la gent no vol llogar a joves, el problema és el govern d’Iniciativa, ERC i CiU no s’ha implicat en el problema, no tenen capacitat de gestió, és lent, no te poder de convicció ni empenta per donar resposta als problemes.

Potser si seguim així, evidentment no tindrem cases per llogar, la majoria les hauran ocupat.

La situació actual de la nostra vila, necessita en aquests moments molt més que bones intencions. Necessita una bona gestió municipal dels seus recursos, dels seus problemes i necessita a més una gran capacitat i lideratge per cercar recursos. Ja està be d’amagar l’ala, de treure’s les puces de sobre. Quan el mercat te goteres, el problema és de tothom, excepte dels responsables polítics del govern de Molins de Rei. Si els pisos de la gent gran no estan fets encara, el problema és de qualsevol altre menys del govern municipal. Si hi ha problemes als parquings del barri del Canal, per l’obra d’urbanització, el problema és que plou massa.

En definitiva, qui te la obligació de fer que Molins de Rei millori, és el govern municipal d’Iniciativa, ERC i CiU, prou de llençar pilotes fora, no vulguin fer responsables de les seves incapacitats als altres. Són govern, doncs governin.

Bon dia a tothom i bona Festa Major

3 comentaris:

Anònim ha dit...

GENIAL LA REFERENCIA A L'OCUPACIÓ- EN AQUESTES "POLITIQUES" SÍ QUE SOM PIONERS A MOLINS!- I VOLEN QUE ELS PROPIETARIS FACIN CONFIANÇA EN ELLS?. NFC

Anònim ha dit...

Sobre les polítiques omissives de l´equip de govern de l´Ajuntament de Molins de Rei integrat a càrrec dels partits polítics d´Iniciativa per Catalunya, d´Esquerra Republicana de Catalunya i de Convergència i Unió.

En aquesta vida la responsabilitat d´una mala conducta o una mala gestió pot ser atribuïda tan per acció (conducta activa, és a dir fer), com per omissió (conducta passiva, és a dir no fer).
La Llei 07/1.985, de 02 d´abril, Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, estableix de forma escrita expressa a l´article 25.02.d. que és competència del municipi: “…la promoció i gestió d´habitatge…”
En virtut d´aquesta circumstància és evident que l´Alcalde i la Comissió de Govern de l´Ajuntament de Molins de Rei en la seva línia d´acció de govern, són competents en l´àmbit de polítiques de l´habitatge. I clar aquest raonament ens obliga com a veïns de la població de Molins de Rei a fer un balanç sobre les polítiques d´habitatge que a dut a terme el Govern Municipal de l´Ajuntament de Molins de Rei integrat pels partits polítics d´Inicitiva per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió.
Doncs és evident que el balanç és negatiu, és a dir en materia de polítiques d´habitatge per part de l´equip de govern de l´Ajuntament de Molins de Rei hi ha una clara responsabilitat per omossió, és a dir una responsabilitat política PER NO FER.
No s´han fet els edificis i pisos del C./ Ramón Llull, no està funcionant de forma real i efectiva la Borsa Jove d´Habitatge i per extensió podriem esmentar les deficiències en la construcció de l´edifici del Mercat Municipal, les deficiències en la construcció de l´estacionament del Barri del Canal, els problemes de manca d´habilitació d´espai d´estacionament públic a tota la població, els problemes de mobilitat circulatòria que hi ha a determinades hores i en determinats indrets, a la població com per exemple a la cruïlla del Passeig del Terraplè amb l´Av. València i podriem continuar malauradament. Aquests només són alguns exemples de gestió pública municipal no competent o omissiva, és a dir, de fer malament o de no fer.
L´equip de govern de l´Ajuntament de Molins de Rei té l´obligació jurídica de servir amb objectivitat els interessos públics que els hi estan atribuïts per la llei. En la mesura que aquests responsables polítics no porten a terme unes polítiques d´habitatge reals i efectives a la població de Molins de Rei, dedueixo que l´equip de govern municipal integrat a càrrec dels partits polítics d´Inicitiva per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió, no identifiquen les polítiques d´habitatge, les quals són una competència pròpia, com a polítiques d´interés públic.
Només demanaria una cosa a la gent que pugui llegir aquest escrit. Que el dia de les properes eleccions municipals, la gent faci un exercici de reflexió i obri en conseqüència.
Que la manca de sensibilitat en polítiques d´habitatge per part de l´actual equip de govern municipal sigui motiu de càstig a les urnes.
Enfront de les polítiques d´urbanisme i habitatge no competents o omissives de l´equip de govern municipal integrat a càrrec d´Iniciativa per Catalunya, E.R.C. i C.iU., hi ha una alternativa política molt clara que conjuga experiència i joventut, amb formació, amb il-lusió, amb les idees clares del que són les polítiques d´interés públic. Aquesta alternativa política a Molins de Rei té un nom, Partit dels Socialistes de Catalunya, P.S.C.
Francesc-Xavier G.G.

Anònim ha dit...

necessitat de comprovar:)