dimecres, 14 de març del 2007

UN ANY I QUATRE MESOS I SENSE CAP SOL·LUCIÓ

Per la gent que no segueix els plens municipals, m’agradaria comentar que a part dels punts de informació i debat, al final d’aquest hi ha un torn perquè l’oposició faci preguntes i precs a l’equip de govern. En diverses ocasions, desprès de les preguntes o precs realitzats per nosaltres s’han adoptat mesures que han solucionat els problemes que es plantejaven. Però, malauradament la majoria de vegades no és així.
En el ple del mes de febrer, jo mateixa vaig fer un seguit de preguntes i precs sobre la problemàtica que pateixen els veïns del carrer Rafael de Casanova, 73, un problema que van plantejar a l’ajuntament de Molins de Rei per primera vegada el 15 de novembre de 2005. Fa un any i quatre mesos que aquests veïns estan suportant la brutícia, els insectes i els sorolls que provoca el comerç que està ubicat en els baixos. El departament de la Generalitat va fer una inspecció, ara fa un any, on es posaven de manifest tot un seguit de deficiències, que donaven la raó als veïns. És en aquest moment quan l’Ajuntament, ha de prendre les mesures adients per tal d’evitar totes aquestes molèsties. Però no és fins al 31 de juliol quan l’ajuntament no comunica al comerç que ha de prendre mesures per solventar la problemàtica.
Em podria allargar més, però la qüestió és que fins a data d’avui, res de res.
El mes greu es que en aquesta pregunta i prec, es sol•licitava a la regidora i responsable de l’àrea de medi ambient i territori, la Sra. Cateura, que es convoqués immediatament una reunió amb els veïns, i que s’adoptessin les mesures que preveu la llei en aquests casos.
La situació a hores d’ara, segons els propis veïns, segueix sent la mateixa. Si aquest escrit a de servir per alguna cosa, benvingut sigui. Però es vergonyós que uns veïns hagin d’esperar un any i quatre mesos i encara no se’ls hi hagi donat cap solució al seu problema i a més es demostri, amb fets, que els importa poc els seus problemes.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Mira que no m’estranya gens el que dius! De totes maneres paciència, ara estan dictant resolucions d’instàncies presentades l’any 2004, i notificant liquidacions de tributs de l’exercici 2003 – (s’han d’afanyar per a que no els prescriguin!...) Per tant, seguint aquesta regla de tres, potser d’aquí a dos anys els hi toca el torn a aquests veïns.

Anònim ha dit...

hola mama